Varen door Groningen

Graanroute

Het Oldambt is door de stormvloed van 1509 vrijwel geheel verzwolgen door de Dollard. Geleidelijk is het land weer teruggewonnen. Dit is nog steeds zichtbaar in het landschap met zijn vele dijken die als jaarringen in het landschap liggen. Het Oldambt was en is met zijn uitgestrekte tarweakkers nu nog steeds één van de grootste ‘graanschuren’ van Europa. Bron: Tasmanvaarkaart Meer informatie: https://tasmanroutes.nl/