Over het gebruik van het forum

Voor het gebruik van het WY forum gelden de onderstaande voorwaarden. 

U kunt zelf berichten plaatsen en reageren op publicaties op het WY forum, mits het volgende in acht wordt genomen. De publicaties dienen in begrijpelijk Nederlands te worden geschreven en reacties moeten betrekking hebben op het artikel waarop wordt gereageerd. De inhoud van de berichten en reacties komt volledig en uitsluitend voor rekening van de schrijver en kan worden ingekort. Een bericht of reactie wordt niet geplaatst of zal worden verwijderd als deze kenmerken vertoont van racisme, discriminatie, bedreigingen, schelden, spam, reclame of als deze seksueel van aard zijn of oproepen tot haat of geweld. Het forum is niet bedoeld voor het plaatsen van meningen, deze zullen dan ook verwijderd worden.

WSV IJsselmonde  sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van informatie op het WY forum.